dijous, 27 de setembre del 2012

Recomana'm un llibre!
Cartes d'hivern
Agustín Fernández Paz
Bromera
Tracta d'un escriptor que es diu Xavier, que després de la seva tornada del Canadà, envia a sa germana un sobre amb històries sobre el seu amic pintor Adrià. A dins del sobre, hi ha una carta que explica la història de Xavier i un munt de cartes enviades pel seu amic Adrià. Esglaiat pel que li contava, va anar a la seva ajuda, però ell no sabia a què s'havia de enfrontar en aquella casa tan misteriosa, coses que, ningú s'haurà imaginat mai... 
L'espai virtual que impulsa la biblioteca escolar de l'Institut Cristòfol Despuig de Tortosa és un referent a l’hora de recomanar lectura de literatura juvenil.
Departament d'Ensenyament


http://recomanamunllibre.blogspot.com.es/

divendres, 7 de setembre del 2012

Horari servei de préstec de la biblioteca i funcionament hora de lectura


HORARI SERVEI DE PRÉSTEC DE LA BIBLIOTECA. Curs 2013/14DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES


Pati 1r.Cicle.
10:00-10.20 h

Marçal López

Gini


Pati 2n.Cicle 11:00-11:30h        
Charo Tébar
Tasio Llerena
Charo Tébar DIJOUS                                DIVENDRES

Tasio Llerena
Mercè A.
Tasio Llerena
Charo TébarFUNCIONAMENT DE L'HORA DE LECTURA


1. Objectiu

· Facilitar un espai i un temps per fomentar l’hàbit de la lectura i així acostumar l’alumnat a gaudir llegint.

2. Organització de l’hora de lectura

· Tot l’alumnat d’ESO, de 1r a 4t curs, té una hora de classe a la setmana dedicada a la lectura en silenci.
· El calendari de l’hora de lectura serà facilitat pel cap d’estudis al principi de cada trimestre.  
· El tutors informaran l’alumnat dels dies i les hores que han de portar el llibre (hauran d’apuntar aquestes dades a la seva agenda escolar). Al portal web del centre s’ha creat una nova secció on estarà disponible tota la informació relacionada amb aquesta activitat. Per altra banda, els dies anteriors a l’inici de l’activitat es recordarà amb diverses estratègies.
· L’hora de lectura serà la mateixa per a tots els grups, per tal d’aconseguir crear un ambient de silenci al centre que faciliti la concentració i la lectura.
· La lectura es realitzarà a l’aula assignada al grup aquella hora i el responsable en serà el professorat que tingui classe.
· L’alumnat podrà escollir lliurement el llibre que vulgui llegir durant l’hora de lectura setmanal: lectures obligatòries, títols recomanats pel centre o llibres escollits per ells mateixos.
· L’alumnat haurà de portar el seu propi llibre (això facilitarà l’organització de l’activitat i que gaudeixi de la lectura iniciada a casa).
· En cas que l’alumnat no porti el llibre de lectura, el professorat li indicarà que llegeixi una lectura d’algun dels llibres de text que porti. En cap cas es permetrà que llegeixi diaris, revistes, etc. o que faci deures durant aquella hora.
· Amb l’objectiu de mantenir el màxim de silenci a tot el centre, el professorat ha d’evitar que no se surti de l’aula.
· A l’hora de lectura corresponent al professorat de guàrdia se li adjudicarà un espai per controlar els passadisos i canalitzar els posibles conflictes.
· Es demanarà i potenciarà que l’alumnat comenti, valori i recomani la lectura del llibre i enviï els seus comentaris al blog de biblioteca.
· Condicions mínimes:
-A l’aula hi ha d’haver silenci absolut per no distreure’s.
-La lectura és individual: tothom amb el seu llibre.
-No es pot ni estudiar ni fer deures.
· Instruccions per al professorat
·Durant l’hora de lectura el professorat complimentarà un full de seguiment de l’activitat en què farà constar el nombre, nom i cognoms dels alumnes que no hagin portat el llibre, el temps necessari per fer silenci i iniciar la lectura, les incidències observades, alumnes que han molestat o s’han adormit, etc. Aquest full de seguiment s’haurà de lliurar a consergeria una vegada finalitzada l’activitat i facilitarà el seguiment continu del funcionament de l’activitat per part de l’equip directiu i la coordinadora de biblioteca.
·Des de consergeria s’avisarà les famílies de l’alumnat que no porti el llibre de lectura a través d’un correu electrònic, tot sol·licitant la seva col·laboració en la bona marxa de l’activitat.

·La coordinadora de biblioteca posarà un comunicat escrit quan l’alumnat no hagi portat el llibre de lectura reiteradament (tres vegades) que donarà a l’encarregat de disciplina del nivell. Aquesta incidència servirà perquè els tutors en quedin assabentats i insistir sobre aquesta qüestió amb les famílies.

·És important que el professorat també llegeixi amb l’alumnat per tal de crear un clima de lectura.

3. Avaluació

Després de les set sessions trimestrals es farà una enquesta a l’alumnat (i el seu buidatge a l’hora de tutoria) i al professorat implicat.
A final de curs es farà la valoració global.
Calendari hora de lectura


INSTITUT ARGENTONA


                                                                                                                                              

Organització de l’hora de lectura (1r trimestre curs 2013-14)


  • L’hora de lectura aquest trimestre es posarà en marxa el dilluns 30 de setembre 2013 a raó d’una hora setmanal.


CALENDARI 1r i 2n D’ESO

DIA
HORA
AULA
Dilluns 30-9-13
8:00-9:00

Dilluns 7-10-13
9:00-10:00

Dilluns 14-10-13
10:20-11:15

Dilluns 21-10-13
11:15-12:10

Dilluns 28-10-13
12:30-13:30

Dilluns 11-11-13
13:30-14:30

Dimarts 19-11-13
8:00-9:00

Dimarts 26-11-13
9:00-10:00

Dimarts 3-12-13
10:20-11.15
CALENDARI 3r i 4t D’ESO

DIA
HORA
AULA
Dilluns 30-9-13
8:00-9:00

Dilluns 7-10-13
9:00-10:00

Dilluns 14-10-13
10:00-11:00

Dilluns 21-10-13
11:30-12:30

Dilluns 28-10-13
12:30-13:30

Dilluns 11-11-13
13:30-14:30

Dimarts 19-11-13
8:00-9:00

Dimarts 26-11-13
9:00-10:00

Dimarts 3-12-13
10:00-11:00


Organització de l’hora de lectura (2r trimestre curs 2013-14)

  • L’hora de lectura aquest trimestre es posarà en marxa el dimarts 10 de desembre de 2013 a raó d’una hora setmanal.

CALENDARI 1r i 2n D’ESO


DIA
HORA
AULA
Dimarts 10-12-13
11:15-12:10

Dimarts 17-12-13
12:30-13:30

Dimarts 14-1-14
13:30-14:30

Dimecres 22-1-14
8:00-9:00

Dimecres 29-1-14
9:00-10:00

Dimecres 5-2-14
10:20-11:15

Dimecres 12-2-14
11:15-12:10

Dimecres 19-2-14
12:30-13:30

Dimecres 26-2-14
13:30-14:30

Dijous 6-3-14
8:00-9:00

Dijous 13-3-14
9:00-10:00CALENDARI 3r i 4t D’ESO

DIA
HORA
AULA
Dimarts 10-12-13
11:30-12:30

Dimarts 17-12-13
12:30-13:30

Dimarts 14-1-14
13:30-14:30

Dimecres 22-1-14
8:00-9:00

Dimecres 29-1-14
9:00-10:00

Dimecres 5-2-14
10:00-11:00

Dimecres 12-2-14
11:30-12:30

Dimecres 19-2-14
12:30-13:30

Dimecres 26-2-14
13:30-14:30

Dijous 6-3-14
8:00-9:00

Dijous 13-3-14
9:00-10:00Organització de l’hora de lectura (3r trimestre curs 2013-14)

  • L’hora de lectura aquest trimestre es posarà en marxa el dijous 20 de març de 2014 a raó d’una hora setmanal.

CALENDARI 1r i 2n D’ESO

DIA
HORA
AULA
Dijous 20-3-14
10:20-11.15

Dijous 27-3-14
11:15-12:10

Dijous 3-4-14
12:30-13:30

Dijous 10-4-14
13:30-14:30

Divendres 25-4-14
8:00-9:00

Divendres 9-5-14
9:00-10:00

Divendres  16-5-14                                                                                                              
10:20-11:15

Divendres 23-5-14
11:15-12:10

Divendres 30-5-14
12:30-13:30

Divendres 6-6-14
13:30-14:30CALENDARI 3r i 4t D’ESO

DIA
HORA
AULA
Dijous 20-3-14
10:00-11:00

Dijous 27-3-14
11:30-12:30

Dijous 3-4-14
12:30-13:30

Dijous 10-4-14
13:30-14:30

Divendres 25-4-14
8:00-9:00

Divendres 9-5-14
9:00-10:00

Divendres  16-5-14                                                                                                              
10:00-11:00

Divendres 23-5-14
11:30-12:30

Divendres 30-5-14
12:30-13:30

Divendres 6-6-14
13:30-14:30